კატეგორია - ICTP

ტურიზმის პარტნიორების საერთაშორისო კოალიცია არის გლობალური წევრობის ორგანიზაცია მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიისთვის.

მწვანე ზრდა და ხარისხი = ბიზნესი

ჯილდოები

კლიმატის მოქმედება ჯა ჯას მხარდასაჭერად, არა ბლა ბლა, ახალი ...

პასუხისმგებელი მოგზაურობის ცენტრის (CREST) ​​თანამშრომლებმა და დირექტორთა საბჭომ დაიწყეს ყოველწლიური მართა ...