კატეგორია - ხალხი

მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიაში ხალხი მამოძრავებელი ძალაა. აღმასრულებლები, გენმოდიფიცირებული ქალები, მინისტრები, ლიდერები, რიგითი მოგზაურები და ა.შ. ეს ისტორია ეხება მოგზაურობასა და ტურიზმს, ხალხს, რომელსაც ამბობენ მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შესახებ და იმ ადამიანებზე, ვისაც ხმა უნდა ჰქონდეს და ხალხის შესახებ, მოგზაურობა და ტურიზმი.