კატეგორია - აზერბაიჯანის სამოგზაურო ამბები

ახალი ამბები აზერბაიჯანიდან - მოგზაურობა და ტურიზმი, მოდა, გართობა, კულინარია, კულტურა, ღონისძიებები, უსაფრთხოება, უსაფრთხოება, ახალი ამბები და ტენდენციები.

აზერბაიჯანი, ერი და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, შემოსაზღვრულია კასპიის ზღვით და კავკასიის მთებით, რომლებიც მოიცავს აზიასა და ევროპას. მისი დედაქალაქი, ბაქო, განთქმულია შუა საუკუნეების გალავნიანი შიდა ქალაქით. შიდა ქალაქის შიგნით მდებარეობს შირვანშაჰების სასახლე, მე -15 საუკუნით დათარიღებული სამეფო სასახლე და მრავალსაუკუნოვანი ქვის ქალწულის კოშკი, რომელიც დომინირებს ქალაქის ჰორიზონტზე.