კატეგორია - სიახლეები ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით

გლობალური მოგზაურობა და ტურიზმის სიახლეები მოიცავს შესაბამის ინფორმაციას საერთაშორისო მოგზაურებისთვის. უნიკალური განახლებები, ტენდენციები და ცოდნა, რომლებიც სასარგებლოა საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის, გლობალური ტურისტებისთვის და საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის მისაღები მიმართულებებისთვის. გლობალური მოგზაურობა და ტურიზმი ისტორიით