კატეგორია - მთავრობის სიახლეები

ახალი ამბები და ინფორმაცია ტურიზმის საბჭოების, ტურიზმის მინისტრებისა და საჯარო სექტორის შესახებ მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიაში.