კატეგორია - მთავრობის საქმეები

ახალი ამბები და ინფორმაცია ტურიზმის საბჭოების, ტურიზმის მინისტრებისა და საჯარო სექტორის შესახებ მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიაში.