კატეგორია - აღმშენებლობა

მოგზაურობისა და ტურიზმის აღდგენა COVID-19 ეპიდემიის შემდეგ. განახლებების შეტანისას.